Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Květnové informace

Datum konání: 30.4. 2019

Popis akce

2. května proběhne ve třídách 7.A a 7.B PREVENTIVNÍ PROGRAM PROSPE.

6. května se žáci 9. tříd zúčastní VZDĚLÁVACÍ HRY LEGO. 2. třídy navštíví ZOOPARK RADONICE.

7. května se v 7,15 hodin sejdou v učebně 207 STAROSTOVÉ TŘÍD.

Ve čtvrtek 9. května a v pátek 10. května je ŘEDITELSKÉ VOLNO, žáci tedy budou mít dost času na svoje mimoškolní aktivity.

13. května se budou žáci jednotlivých tříd FOTOGRAFOVAT. 4. a 5. třídy zhlédnou program TONDA NA CESTÁCH.

Ve dnech 14. a 16. května proběhne pro vybrané žáky 2. stupně sportovní turnaj HOBULET CUP.

15. května odjedou 9. třídy a vybraní žáci z nižších ročníků na jazykový a poznávací VÝLET DO DRÁŽĎAN. Třídy 3.C, 2.B a 4.A půjdou sázet LETNIČKY DO STROMOVKY.

16. května se 3. třídy zúčastní preventivního programu BEZPEČNOST PRO TŘEŤÁKY. Od 17 hodin se uskuteční MIMOŘÁDNÉ třídní schůzky ve třídách 2.A, 5.A, 5.B a 8.A.

17. května navštíví třídy 5.B, 8.A a 9.A ŠTEFÁNIKOVU HVĚZDÁRNU. Třídy 2.B a 2.C odjíždějí na OZDRAVNÝ POBYT, z něhož se vrátí 24. května.

V pondělí 20. května se konají třídní schůzky. 1. stupeň je zahájí v 17 hodin (třídní důvěrníci 1. stupně se sejdou v učebně 106 v 16,30 hod.), 2. stupeň má schůzky od 18 hodin (třídní důvěrníci v učebně 106 od 17,30 hod.).

21. května proběhne OBVODNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ pro dívky ze tříd 2. stupně.

Ve dnech 21. a 22. května se třída 6.A vydá na ŠKOLNÍ VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.

24. května absolvují třídy 6.A a 7.C PREVENTIVNÍ PROGRAM PROSPE.

29. května se od 7,30 hodin uskuteční na tradičním místě SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VÍČEK. Téhož dne odjíždí první skupina žáků 2. stupně na SPORTOVNÍ POBYT na Orlické přehradě. Druhá skupina ji vystřídá 2. června a vrátí se 7. června.

31. května proběhnou třídní akce ke DNI DĚTÍ.

       

» Vrátit se na předchozí stránku