Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Červnové informace

Datum konání: 31.5. 2019

Popis akce

Během června vyjede řada tříd na OZDRAVNÉ POBYTY. Konkrétně se jedná o třídy 3.A, 3.B, 1.A, 5.C, 3.C, 3.D, 4.A a 4.B.

3. června se ve 14 hodin setkají budoucí PRVŇÁČCI se svojí paní učitelkou.

Ve dnech 4. a 5. června podniknou třídy 6.B a 8.B VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.

6. června se z ozdravného pobytu vrátí třídy 3.A a 3.B. Třídy 1.A a 5.C se vrací 8. června.

7. června se třídy 7.A a 7.B navrátí ze sportovního kurzu na Orlíku.

12. června začne v 17 hodin v aule školy tradiční AKADEMIE.

15. června se z ozdravného pobytu vrátí třída 3.D.

Ve dnech 17. až 21. června se žáci 2. stupně zúčastní PROJEKTOVÉHO TÝDNE.

19. června se bude konat PEDAGOGICKÁ RADA, aby zhodnotila výsledky prospěchu a chování našich žáků za celý školní rok. Téhož dne navštíví třída 5.A MĚSTSKOU KNIHOVNU a třída 2.A MUZEUM MHD.

20. června odjedou třídy 1.B a 1.C do DVORA KRÁLOVÉ na SAFARI. Odpoledne půjde ŠKOLNÍ DRUŽINA na FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ do kina OKO.

26. června večer se třída 3.D připraví na SPANÍ VE ŠKOLE.

27. června v 17 hodin začíná v aule školy ROZLUČKA S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI. Ve stejný dne se z ozdravného pobytu vrátí třídy 3.C, 4.A a 4.B.

V pátek 28. června bude předáním vysvědčení SLAVNOSTNĚ UKONČEN ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

       

» Vrátit se na předchozí stránku