Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Akademie 2019

Datum konání: 12.6. 2019

Popis akce

  Ve středu 12. června se od 17 hodin konala v aule tradiční AKADEMIE tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy. Během devadesáti minut se na pódiu před zaplněným hledištěm vystřídaly se svými vystoupeními všechny hudební třídy a třída přípravná. Děti a paní učitelky připravily rozmanitý a povedený program, za což jim patří dík všech posluchačů z řad rodičů a zaměstnanců školy. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat paním učitelkám Topičové, Valentové, Zadákové a Žižkové za jejich celoroční práci v hodinách hudební výchovy a sborového zpěvu.

  Nečekaným, ale o to milejším vrcholem večera bylo hudební poděkování panu zástupci Kodýtkovi, který se s naší školou na konci školního roku bude loučit. Ve sboru, který mu zazpíval, byli zastoupeni žáci většiny tříd druhého stupně. Poděkovali mu tak za práci a péči, kterou jim i jejich předchůdcům po dlouhé roky věnoval. A tak ani tento článek nemůžeme zakončit jinak, než upřímným:

"MILÝ ZDEŇKU, DĚKUJEME!"

     

» Vrátit se na předchozí stránku