Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní rok začal

Datum konání: 2.9. 2019

Popis akce

  V pondělí 2. září byl ve všech třídách první hodinou zahájen nový školní rok. Tento den prožívali všichni žáci i pedagogové v závislosti na věku, naturelu a zkušenostech různě. Největší zvědavost, obavy i radost ale začátek školy určitě budil v našich nejmenších žácích z prvních tříd.

  Po setkání před školou se s paními učitelkami a rodiči vydali do svých tříd, kde každý si našel svoje místo a vstřebal první informace a dojmy. Od 9,00 pak v aule školy proběhlo slavnostní přivítání panem ředitelem Mgr. Bohumilem Kettnerem a zástupcem vedení MČ Praha 7 Mgr. Jiřím Knitlem. Vyvrcholením bylo losování medvědů (jeden velký a jeden ještě větší do každé třídy) a házení nafukovacích míčů, kterých bylo dost pro všechny, takže nikdo neodcházel s prázdnou.

  Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim na naší škole líbilo i v dalších dnech tak, jak se jim u nás snad líbilo dnes.

  Všichni ze ŠKOLY POHODY

     

» Vrátit se na předchozí stránku