Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Prosincové informace

Datum konání: 29.11. 2019

Popis akce

V prosinci máme v plánu následující akce:

2. prosince se první třídy vydají do PLANETÁRIA na pořad POLARIS 1. Na prohlídku ZOO půjde třída 7.B.

 

3. prosince se od 7,15 v učebně 207 sejdou STAROSTOVÉ TŘÍD s vedením školy na pravidelné schůzce. Ve třídách 3.B, 3.C, 4.A a 4.B proběhnou semináře NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ. Třída 1.A navštíví DIVADLO NA JEZERCE.

Od 15,00 do 17,00 hod. proběhnou ČERTÍ TRŽÍČKY, jejichž součástí bude i ZAPÁLENÍ PRVNÍ SVÍČKY na školním adventním věnci (v 15,30).

 

4. prosince zhlédne přípravná třída představení „Jak jsem se ztratil“ v DIVADLE V DLOUHÉ. Třídy 2.B a 2.C se vydají na prohlídku KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ, třídy 1.A a 1.B prozkoumají tajemství HRADU HOUSKA.

 

5. prosince projde školou a třídami MIKULÁŠ se svým doprovodem.

 

V pátek 6. prosince se přípravná třída zúčastní programu lektorského oddělení NG Veletržní palác V KRYSTALU.

 

9. prosince proběhne ve třídě 9.A program PRIMÁRNÍ PREVENCE PROSPE, třída 9.B absolvuje tento program 16. prosince. Program PREVENCE POLICIE ČR se uskuteční v prvních třídách, ve druhých třídách bude stejný program realizován v pátek 13. prosince. 

Večer 9. prosince se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY, na 1. stupni od 17,00 hod. (třídní důvěrníci od 16,30 v učebně 106), na 2. stupni od 18,00 hod. (třídní důvěrníci od 17,30 v učebně 106).

 

10. prosince se třídy 6.B a 9.A vydají do ČOKOLÁDOVNY v Šestajovicích.

 

Ve středu 11. prosince se v aule od 17,00 hod. bude konat tradiční VÁNOČNÍ KONCERT tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy a přípravné třídy.

 

12. prosince se koná obvodní kolo soutěže MLADÝ CHEMIK, do kterého postoupili tři úspěšní řešitelé školního kola z devátých tříd.

 

16. prosince se třídy 2.B a 2.C seznámí s výrobou svíček v šestajovické SVÍČKÁRNĚ. Odpoledne se oddělení školní družina tříd 1.A a 1.B vydají na PROHLÍDKU BETLÉMŮ v Betlémské kapli.

 

17. prosince se přípravná třída vydá na představení „Jak Koledníček Vánoce prožil“ do DIVADLA NA KAMPĚ. Na třídy 2. stupně čeká VÁNOČNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ a třídy 3.A a 5.C půjdou popřát (nejenom) svým adoptovaným zvířátkům v ZOO hezké Vánoce.

 

18. prosince si třídy 6.B a 9.A uspořádají od 16,30 do 18,30 hod. VÁNOČNÍ VEČÍREK.

 

Ve čtvrtek 19. prosince v 10,00 projde školou VÁNOČNÍ PRŮVOD koledníků a třída 8.A se vydá do Betlémské kaple na PROHLÍDKU BETLÉMŮ. Večer se žáci přípravné třídy, 3.B, 5.C a 9.B uloží ke spánku ve svých učebnách při tradičním SPANÍ VE ŠKOLE.

 

20. prosince se ve třídách budou konat VÁNOČNÍ BESÍDKY.

 

Od 23. prosince do 3. ledna jsou VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. Ve škole se tedy opět sejdeme v pondělí 6. ledna 2020.

       

» Vrátit se na předchozí stránku