Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zápisy do prvních tříd a přípravné třídy

Datum konání: 19.4. 2020

Popis akce

se budou letos výrazně lišit od zápisů z let minulých, a to hned v několika zásadních věcech:

1. Zápisy budou probíhat zcela bez přítomnosti dětí.

2. Ve dnech od 1.4.2020 do 14.4.2020 proběhnou elektronické předzápisy, kdy zákonný zástupce dítěte vyplní online přihlášku a rezervuje si termín samotného zápisu. (O tom, kde a jak přihlášku vyplnit, Vás budeme včas informovat).

3. Samotný zápis proběhne ve dnech 22. a 23.4.2020 v prostorách školy v době od 14,00 do 18,00 hod., opět připomínáme bez dětí. Ve stanovený čas se zákonný zástupce dostaví do školy, kde v určené místnosti prokáže občanským průkazem svoji totožnost a předloží případné další dokumenty (rodný list dítěte, doporučení odkladu povinné školní docházky z OPPP apod.).

4. Při zápisu rodič vyplní, nebo odevzdá již vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí na naši školu, popř. žádost o odklad. Tyto dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách a je možné je poslat NEPODEPSANÉ e-mailem již před zápisy na mullerova@fzsumelecka.cz . Podepisovat se budou až při zápisu v přítomnosti svědka - paní učitelky.

5. Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy se budou konat ve dnech 23. a 24.4.2020 v aule.

Informace pro cizince najdete na www.praha7.cz/informace-k-zapisum-do-zs-pro-cizince-en-ru-ukr-vn/

Elektronické předzápisy a registrace na konkrétní čas umožní, abyste se při návštěvě školy setkali s co nejmenším počtem lidí a zároveň bude škola moci operativně řešit případné chyby v přihláškách. V současné situaci však můžete využít také varianty podání dokumentů k zápisu pouze elektronicky bez své fyzické účasti, a to zprávou přes:

– datovou schránku (na ID datové schránky školy) - 52ymcnq

– email s ověřeným elektronickým podpisem

– poštou písemně v listinné podobě

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup s vedením školy. (Paní zástupkyně Müllerová, e-mail mullerova@fzsumelecka.cz )

Z přípravné třídy připojujeme ještě několik informací: Přípravná třída a zápis .

Věříme, že se nám s Vaší pomocí a pochopením podaří novou formu zápisů zvládnout ke spokojenosti Vaší i naší a hlavně ke spokojenosti Vašich dětí. Těší se na Vás všichni ve ŠKOLE POHODY.

       

» Vrátit se na předchozí stránku