Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Informace pro žáky 9.A a 9.B

Datum konání: 16.6. 2020

Popis akce

Upřímně blahopřejeme vám všem, kteří už máte přijetí na střední školu "v kapse", ať už jste uspěli u přijímacích zkoušek, nebo vás vzali bez nich.

Některým z vás to ale bohužel nevyšlo podle představ. Nezoufejte, svět se nezbořil a život nekončí. Výchovná poradkyně paní učitelka Hejcmanová pro vás připravila několik odkazů, které by vám mohly při hledání jiné školy pomoci:

http://skoly.praha.eu...2020/2021

Více informací najdete na https://www.msmt.cz/ a https://prijimacky.cermat.cz/ .

Přehled volných míst v dalším kole přijímacího řízení:

Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

Aktuální informace: Ředitel školy EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o. rozhodl o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělávání:
- 79-41-K/41 gymnázium
- 79-41-K/41 gymnázium - výuka vybraných předmětů v cizím jazyce
- 18-20-M/01 informační technologie
Přihlášky je možné podávat do 24.6.2020 do 15,00 na email studijni.oddeleni@educanet.cz, osobně, datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty. Termín 2.kola přijímacího řízení: 26.6.2020 a 29.6.2020 (podle počtu zájemců).

       

» Vrátit se na předchozí stránku