Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Distanční výuka do 23.10.

Datum konání: 14.10. 2020

Popis akce

Podle nařízení vlády ze dne 12.10.2020 jsou od středy 14. října uzavřeny základní školy a školní družiny. Od tohoto dne žáci 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku.

V týdnu od 12.10. byly na původně plánované týdenní distanční výuce 6.a 8. třídy, které dostaly pokyny od vyučujících přes školní web, popř. maily. Někteří vyučující již v tomto týdnu začali/začnou využívat i jiné, dříve zavedené a osvědčené komunikační platformy a kanály. Zároveň probíhají intenzivní přípravy na spuštění on-line výuky přes Google Classroom (Učebna). Žáci 7. a 9. ročníků  byli ve dnech 12. a 13.10. seznámeni s přihlášením a prací v tomto prostředí. Díky nečekanému uzavření celé školy nemohlo být totéž realizováno v dalších třídách a ročnících. Proto jsou přihlašovací údaje a manuály rozesílány zákonným zástupcům všech žáků.

V týdnu od 19.10. bude přibližně polovina on-line výuky probíhat na této platformě. V 1. a 2. třídách plánujeme 2 hodiny denně, ve 3. až 5. třídách 3 hodiny denně a na druhém stupni přibližně 4 hodiny denně. Pojem hodina nechápejte, prosíme, jako časový úsek s pevně danou délkou. Jedná se spíše o lekce, nebo setkání učitelů se žáky, během kterých by mělo docházet nejen k výkladu učiva, ale také k jeho procvičování a zadávání úkolů. Druhá část on-line výuky bude nadále probíhat prostřednictvím školního webu, mailů apod. (Náš plán s výukovýmí videi stále platí a bude souběžně uváděn do života a praxe.) Třetí částí on-line výuky bude možnost on-line konzultací s jednotlivými vyučujícími. 

Google Učebna umožňuje žáky jednotlivě, po skupinách nebo po třídách předem "pozvat" k účasti na výuce. Přesto pro celkově lepší orientaci připravujeme rámcové rozvrhy. Větší význam budou mít na druhém stupni vzhledem ke střídání vyučujících. S rozvrhy on-line hodin Vás seznámíme do pátku 16.10. V následujícím týdnu by se měla výuka v Google Učebna postupně začít realizovat. Jednat se bude o zaváděcí a zkušební provoz způsobu komunikace a výuky, který je pro většinu žáků i vyučujících novinkou. Žáky, rodiče i pedagogy prosíme o vzájemné pochopení, toleranci a spolupráci. Všichni máme společný zájem a cíl.

Pokud se naplní sliby dané vládou, měly by se třídy 1. stupně vrátit do školy k prezenční výuce v pondělí 2.11. Je pravděpodobné, že třídy 2. stupně budou v distanční výuce pokračovat v situaci, kdy s Google Učebna budeme všichni dostatečně seznámeni a výuka na dálku se nám tak zefektivní a usnadní.

Poznámka na závěr: Distanční výuka je ze zákona povinná a neúčast na ní musí být zákonnými zástupci řádně omluvena do tří dnů!

       

» Vrátit se na předchozí stránku