Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Znovuzahájení prezenční výuky od 18.11.2020

Datum konání: 18.11. 2020

Popis akce

  Od středy 18.11. se žáci prvního a druhého ročníku a přípravné třídy vrátí zpět do školy a k prezenční výuce. Ve všech třídách bude výuka probíhat od 8,00 do 11,40, tj. 4 vyučovací hodiny. Rozvrhy jednotlivých tříd naleznete zde:

1.A     1.B     1.C     2.A     2.B     2.C

  Abychom předešli nežádoucím kontaktům mezi žáky jednotlivých tříd, prosíme Vás o maximální možnou spolupráci při dodržování času a vchodů do budovy pro jednotlivé třídy:

Přípravná třída: 7,40 - 7,55 - boční vchod z ulice U Studánky

1.A - 7,50 - vchod pro 1. stupeň (pravý vchod)

1.B - 7,55 - vchod pro 2. stupeň (levý vchod)

1.C - 7,45 - vchod pro 2. stupeň (levý vchod)

2.A - 7,30 - vchod pro 1. stupeň (pravý vchod)

2.B - 7,35 - vchod pro 2. stupeň (levý vchod)

2.C - 7,40 - vchod pro 1. stupeň (pravý vchod)

  Po příchodu do školy se žáci samostatně přes šatny odeberou do svojí učebny a nebudou se bez nutné příčiny zdržovat na chodbách školy. Připomínáme povinné nošení roušek - vybavte děti alespoň dvěma rouškami a igelitovým pytlíkem na uschování použité roušky.

V průběhu čtvrté hodiny se jednotlivé třídy vystřídají na obědě ve školní jídelně podle následujícího rozpisu:

11,15 - 1.A + 1.B

11,30 - 1.C + 2.B

11,45 - 2.C + přípravka

11,55 - 2.A

Rodiče si děti mohou vyzvednout od 11,40 do 12,15 na vrátnici ve vchodě pro 2. stupeň. Děti přihlášené do družiny budou pokračovat v odpolední činnosti do 16,00 hod. Možnost vyzvednout dítě ze školní družiny v době 13,30 - 14,00 hod. je samozřejmě zachována. V nutných případech zajistíme večerní družinu do 17,30 hod. - prosíme ale o předchozí domluvu s třídní učitelkou!

Ranní družina bude od 6,45 - vchod 1. stupně. Děti se opět přes šatnu odeberou do svých tříd, škola zajistí tzv. korzující dozor na chodbě před učebnou.

Důležité upozornění pro rodiče žáků, kteří se od 18.11. vrací do školy: Nezapomeňte kontaktovat vedení školní jídelny a objednat (popř. i zaplatit) obědy pro své děti.

  V průběhu vyučování i pobytu v družině nebude docházet ke spojování a míchání dětí z jednotlivých tříd, minimalizován bude i počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, se kterými děti během dne přijdou do kontaktu.

       

» Vrátit se na předchozí stránku