Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jak to bude 30.11.2020

Datum konání: 20.11. 2020

Popis akce

  Pokud nedojde k nějakým zvratů a komplikacím, vrátí se v pondělí 30. listopadu do škol žáci 3., 4., 5. a 9. ročníků ke každodenní prezenční výuce. Zbývající ročníky (6., 7. a 8.) budou mít "rotační výuku", což znamená střídavě jeden týden ve škole a jeden týden doma na distanční výuce.

  Rotační výuku od 30.11. zahájí prezenční výukou v naší škole 7. a 8. třídy, zatímco 6. třídy budou v tomto týdnu pokračovat v distanční výuce podle upraveného rozvrhu (většina vyučujících už bude zaměstnána převážně prezenční výukou).

  V týdnu od 7.12. doma zůstanou 7. a 8. třídy a do školy se vypraví 6. třídy.

  Vyučování ve škole bude probíhat podle platného rozvrhu s několika odlištnostmi oproti normálnímu stavu:

- třídy se nebudou dělit do skupin na výuku cizích jazyků, informatiky, tělesné výchovy atd., pokud by se ve skupinách sešli žáci z různých tříd

- v hodinách hudební výchovy se nebude zpívat a v hodinách tělesné výchovy se nebude cvičit ani sportovat

- všechny osoby ve škole se budou řídit platnými nařízeními - povinné nošení roušek, dodržování bezpečné vzdálenosti, pravidelné mytí rukou, časté větrání, omezení pobytu na chodbách a ve společných prostorách apod.

- stravování ve školní jídelně bude probíhat i během vyučovacích hodin tak, aby se při dodržení všech hygienických nařízení mohli naobědvat všichni žáci i zaměstnanci školy.

PROSÍME RODIČE, aby nezapomněli včas dětem PŘIHLÁSIT a popř. i zaplatit OBĚDY!

  Zákonní zástupci žáků, kteří se prezenční výuky z různých důvodů nezúčastní (domácnost s rizikovou osobou aj.), budou o této skutečnosti informovat třídní učitelku/třídního učitele a dohodnou se na způsobu zadávání práce pro domácí výuku. Neúčast na prezenční výuce musí být zákonným zástupcem žáka také řádně omluvena.

  O dalším vývoji, přípravách a případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. Jedno se ale, holky a kluci, nezmění:

  TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

       

» Vrátit se na předchozí stránku