Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Vážení rodiče, příznivci školy, přátelé hudby, dárci

Datum konání: 8.4. 2021

Popis akce

Naše škola s rozšířenou výukou hudební výchovy se stala vzorovým hudebně výchovným pracovištěm, nejen pro školské a hudební instituce ale též pro zahraniční, především pak pro české studenty a učitele hudební výchovy.

V poslední době se však bohužel potýkáme s pianiny, která jsou zastaralá a vyžadují pravidelnou údržbu, včetně ladění, což zvyšuje finanční náklady a snižuje kvalitu výuky.

Chceme našim žákům a učitelům po návratu do prezenční výuky zážitek z dobré a živé hudby opět umožnit, a proto bychom rádi zakoupili 2 piana Yamaha YDP 164 set (cena 29 070 Kč) u kterých potřeba ladění odpadá. Bohužel jsme v letošním a loňském roce vyčerpali většinu prostředků do vybavení k on-line výuce. Snažili v rámci projektů o získání financí, ale byly upřednostněny ZUŠ a tak vás prosím o pomoc.

Prosím podpořte nás libovolnou částkou na účet 51-2409740257/0100variabilním symbolem 8508 který bude určující pro rezervaci platby k výše uvedenému účelu. 


O průběhu sbírky budeme průběžně informovat na webu naší školy. 


Děkujeme moc za každý i drobný dar, který nás co nejdříve vrátí do hry!

 

Bohumil Kettner, ředitel


Případnou darovací smlouvu s vámi rádi uzavřeme na vyžádání a současně jako poděkování Vám rádi zašleme naše vánoční CD. Pro případné zajištění darovací smlouvy kontaktujte, prosím, naši ekonomku na: melenova@fzsumelecka.cz

       

» Vrátit se na předchozí stránku