Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výuka od 12.4.2021

Datum konání: 8.4. 2021

Popis akce

Od pondělí 12.4. bude zahájena první fáze návratu žáků základních škol k prezenční výuce - výuka s osobní účastí žáků ve škole. Pro lepší orientaci vybíráme z metodických pokynů a nařízení MŠMT a MZ následující informace.

   

ORGANIZACE VÝUKY

Prezenční výuka se týká pouze tříd prvního stupně, a to "rotačně", což znamená:

- v týdnu od 12.4. budou na prezenční výuce třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C a 5.A

- v týdnu od 19. 4. budou na prezenční výuce třídy 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B a 5.C

Rozvrhy prezenční výuky najdete na našich webových stránkách www.fzsumelecka.cz/ .

Ostatní třídy 1. a 2. stupně pokračují ve výuce distanční, tedy ve výuce doma, a to podle platných rozvrhů. Vzhledem k personálnímu provázání výuky na 1. a 2. stupni (týká se hlavně cizích jazyků) může dojít k úpravám těchto rozvrhů. O případných změnách budou žáky informovat příslušní vyučující a třídní učitelka/učitel.

Do školy se bez rotace vrátí děti z přípravné třídy.

Pro přihlášené zájemce z řad žáků devátých tříd budou probíhat skupinové konzultace (do maximálního počtu 6 žáků) jako příprava z českého jazyka a matematiky na přijímací zkoušky. Skupiny z 9.B v pondělí, z 9.A a 9.C v pátek. Pro tyto skupiny platí povinnost absolvovat antigenní test s negativním výsledkem.

Od 12.4. jsou nadále možné i individuální konzultace a doučování žáků s poruchami učení (a jiných opodstatněných případů), vždy po předchozí dohodě s vyučující(m) nebo asistentkou. Pro individuální konzultace není nutné absolvovat antigenní test.

   

TESTOVÁNÍ

Všichni účastníci prezenční výuky z řad žáků a pedagogů musí absolvovat 2 antigenní testy během týdne. Použity budou testy Lepu se samoodběrem vzorku z kraje nosní dutiny. Testování bude probíhat během první vyučovací hodiny, popř. před vyučováním (děti v ranní ŠD a děti se spoluúčastí rodičů při testování - 1. až 3. ročník).

Absolvování testu je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce!

Žáci bez antigenního testu musí zůstat doma, škola pro ně nebude zajišťovat distanční výuku, pouze jim budou předány pokyny a úkoly pro samostatnou domácí práci.

Antigenní test ve škole nemusí absolvovat ten:

- kdo předloží potvrzení o negativním testu z certifikovaného pracoviště ne starší než 48 hodin

- kdo předloží potvrzení o pozitivním nálezu/prodělání nákazy COVID-19 ne starší než 90 dní

- kdo absolvoval očkování a od aplikování druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (týká se pravděpodobně pouze pedagogů)

Škola může akceptovat použití a výsledek jiného certifikovaného antigenního testu (např. ze slin), pokud jej rodiče pro svoje dítě přinesou s sebou.

V případě pozitivního nálezu v pondělí bude muset žák opustit školu a absolvovat PCR test. Pokud ten bude negativní, může se žák na prezenční výuku vrátit. Činnost zbytku třídy nebude nijak narušena.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek bude školu muset opustit celá třída, žáci vyčkají doma na výsledky PCR testu pozitivně testovaného žáka.

Více viz. přiložený leták Jak postupovat při pozitivním testu .

   

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD bude v provozu od 6,45 do 17,30, vyzvedávání dětí v obvyklých časech 13,30 - 14,00 a od 16,00.

Ve školní družině se děti z různých tříd nebudou spojovat do společných oddělení. Ranní družina bude tedy probíhat ve kmenových učebnách jednotlivých žáků.

Abychom omezili narušování výuky, budou třídy chodit na obědy až po vyučování v rámci činnosti ŠD, což platí i pro žáky, kteří do ŠD nechodí. Znamená to, že:

- děti, které se nestravují v ŠJ a nechodí do družiny, budou odcházet domů po vyučování (11,40 nebo 12,35)

- děti, které se stravují v ŠJ, ale do družiny nechodí, budou odcházet domů po obědě (11,40 - 12,30 nebo 12,35 -13,00).

   

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna zabezpečuje obědy pro všechny žáky na prezenční výuce, kteří se v ŠJ stravují. Tyto žáky z organizačních důvodů na obědy přihlašuje automaticky.

Důležité upozornění pro rodiče: POKUD NECHCETE, ABY SE VAŠE DÍTĚ BĚHEM PREZENČNÍ VÝUKY STRAVOVALO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, NEZAPOMEŇTE MU OBĚDY ODHLÁSIT!!!

Žáci, kteří mají distanční výuku, si mohou oběd vyzvednout a odnést domů. Pro ně platí obrácené upozornění: NEZAPOMEŇTE SI OBĚDY PŘIHLÁSIT!!!

   

Více podrobnějších informací Vám přineseme v dopise pana ředitele, který bude elektronicky rozesílán ještě před koncem tohoto týdne.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a věříme, že následující dny a týdny proběhnou bez komplikací.

Vaše ŠKOLA POHODY

       

» Vrátit se na předchozí stránku