Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Distanční výuka

Distanční výuka se skládá z těchto částí:

1. On-line výuka synchronní - přímý kontakt vyučujícího s žáky - Google Classroom (Učebna)

2. On-line výuka asynchronní - zadávání úkolů, testů a komunikace přes jiné platformy - e-mail, školní web apod.

3. Off-line výuka - využití jiných možností - telefon, dopis atd.