Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Distanční výuka

Po ředitelském volnu se obnovuje distanční výuka, kdy jednotlivé úkoly mají být zadány do pondělí 10,00 hod., tentokráte do pondělí 11.5.

Výjimkou jsou žáci 9. tříd, kteří se zúčastní dobrovolné výuky - přípravy na přijímací zkoušky  - a učitelé (Machovec, Míková, Novák, Zadáková), kteří díky této přípravě mohou, ale nemusí v případě potřeby zkrátit a omezit úkoly v ostatních třídách.