Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Termíny přihlášek na SŠ

Důležité termíny a informace pro podávání přihlášek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2017/2018:

* 30.11.2017 – poslední den odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

* 1.3.2018 - poslední den podání přihlášky na SŠ -od letošního roku změna

 

1. Odevzdávání přihlášek vyřizují rodiče.

2. Lze podávat pouze 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení - vyřizují rodiče.

3. Rodiče si zjistí na příslušné SŠ, zda je potřeba mít na přihlášce potvrzení od lékaře.

4. Na přední straně přihlášky rodiče dle pokynů tř. učitele vyplní údaje, které nesmí být opravované přepisováním, škrtáním, nebo bělením.

5. Na zadní straně přihlášky rodiče vyplní podle vysvědčení názvy předmětů včetně chování, známky vyplňuje tř. učitel.

6. Spolu s pololetním vysvědčením žáci obdrží zápisový lístek, který slouží jako dokument, jímž žák potvrzuje svůj zájem o studium na dané SŠ.

 

Harmonogram přípravy přihlášek

do 29. 1. 2018 - žáci odevzdají vyplněné přihlášky podle vzoru třídním učitelům

do 5.2.2018 - kontrola přihlášek třídními učiteli a výchovnou poradkyní, v tomto

období je čas na případný přepis a opětovnou kontrolu

do 9. 2. 2018 - doplní třídní učitelé známky podle katalogových listů

do 19. 2. 2018 - přihlášky podepíše a orazítkuje pan ředitel

do 23. 2. 2018 - třídní učitelé předají přihlášky žákům

 

Na přihlášky se píší tyto známky:

5. ročník: 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku

7. ročník: 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku

9. ročník: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

 

Tiskopis přihlášky je ke stažení např. na stránkách MŠMT.

T.Hejcmanová