Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

Na měsíc únor připravila knihovna tyto akce:
1) Hrátky s písmeny
 
2) Víš - nevíš ? Literární kvízy
 
3) Čtenářské klubíčko - strašidelné čtení - pohádky, pověsti, horory + Jak se kreslí komiks
 
4) E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti - 6. tř.
 
5) Dramatická činnost : Příprava na školní kolo soutěže "Poetické setkávání" a na divadelní festival 2018 "Dětské hry" - na motivy "Dětských etud" L. Aškenazyho