Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Učitelé

Mgr. Radmila Hadravová

Vyučované předměty: metodička prevence, třídní učitelka 8.B, anglický jazyk, přírodopis

Bc. Dagmar Hájková

Vyučované předměty: vychovatelka ŠD

Mgr. Taťána Hejcmanová

Vyučované předměty: výchovná poradkyně, třídní učitelka 6.A, výtvarná výchova, dějepis, pracovní činnosti

Karin Hlaváčová

Vyučované předměty: anglický jazyk

Ilona Hložková

Vyučované předměty: tělesná výchova, výchova ke zdraví, výtvarná výchova

Mgr. Karel Holomel

Vyučované předměty: informatika, fyzika, pracovní činnosti

Mgr. Renata Choutková


Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3.B rchoutkova@gmail.com

Renata Choutková má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Tereza Jakubčíková

Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1.B

Mgr. Lucie Jílková

Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3.A

Kateřina Kubálková


Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1.C

Kateřina Kubálková má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Strana: « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 »