Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

12.6.2018

ŠKOLSKÁ RADA

při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky

Umělecká 850/8, Praha 7

 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 12. 06. 2018

 

Přítomni: Mgr.Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Marcela Vodolánová, Eva Krbečková, Marie Richterová,ing. František Vosecký, Ing.Karel Štolc,CSc.

Omluveni: p. Silvie Kratochvílová

Host: Mgr.Bohumil Kettner – ředitel školy

 

Program:

1) Přivítání nového člena a hosta

Novou členkou školské rady za rodiče byla zvolena paní Marcela Vodolánová

 

2) Ukončení školního roku 2017/2018

Ředitel školy - Mgr.Bohumil Kettner přednesl zprávu o průběhu a řádném ukončení šk.roku 2017/2018.

 

3) Příprava nového šk.roku 2017/201

Členové ŠR byli informováni o přípravách zahájení nového šk.roku 2018/2019:

- zvýšený počet žáků oproti šk.roku 2017/2018

- navýšení kapacity školy a s tím spojená nutná přestavba půdních prostor školy

- změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění

- plánované opravy během letních prázdnin

- provoz LETNÍ ŠKOLKY – 4.rok provozu

- plánované akce během šk.roku

- zodpovězení veškerých otázek

 

4) Diskuze

V diskuzi vystoupili všichni přítomné členové ŠR – diskuze se týkala především nutné přestavby půdních prostor naší školy, dále kladného hodnocení právě ukončeného šk.roku a změn do nového šk roku 2017/2018.

Velmi kladně bylo hodnoceno pokračování (4.rokem) v provozu LETNÍ ŠKOLKY pro všechny děti MČ P7.

 

Přítomní členové ŠR vyjádřili souhlas s přednesenými zprávami a poděkovali za velmi povedený šk.rok 2017/2018, všichni zúčastnění byli na závěr pozváni na Akademii školy, která je završení práce hudebních tříd naší školy.

 

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová, předsedkyně ŠR

Příloha: Podpisový arch přítomných