Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

15.3.2021

 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 15.3.2021

 

 

Přítomni: Miroslava Müllerová – předsedkyně

Magdaléna Hodková, Marcela Nájemníková, Eva Krbečková, Marcela Vodolánová,

Johana Turnerová, Jiří Knitl, František Vosecký

Jednání proběhlo online Google Meet.

Omluveni: Eva Raisová

Host: Bohumil Kettner – ředitel školy

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 

  1. Přivítání členů

  2. Schválení zapisovatele

  3. Schválení programu

  4. Personální potíže v době distanční výuky

  5. Pololetní hodnocení žáků – úprava školního řádu

  6. Různé

 

Ad 1. a 2.Předsedkyně M. Müllerová přivítala členy školské rady a hosta, ředitele školy pana Kettnera. Poté všichni přítomní členové odsouhlasili program jednání.

Předsedkyně všem představila novou členku ze strany zřizovatele – p. Johanu Turnerovou, která je zároveň rodičem naší školy.

Byla schválena zapisovatelka a ověřovatelka jednání školské rady.

 

Ad 3. Program celého jednání školské rady byl schválen a mohlo se přistoupit k jednání.

 

Ad 4. Paní předsedkyně Müllerová radu seznámila s nelehkou pandemickou situací – 2 učitelky odchod na mateřskou, 1 učitel vážný zdravotní stav v rodině, 2 učitelé odchod do důchodu, 2 učitelky možné mateřství – během školního roku náhlý úbytek učitelů. Paní předsedkyně poprosila celou školskou radu o možnou pomoc se zajištěním učitelského personálu pro budoucí školní rok.

Ad 5. Host, pan ředitel Kettner pohovořil o úpravě školního řádu – doplnění o distanční výuku, o proběhlém nestandardním pololetí – hodnocení známkami i slovně.

Každopádně nelze nahradit prezenční výuka distanční výukou. Pololetní vysvědčení je hlavně bráno jako podpůrné, slovním hodnocením se shrnula distanční výuka během 1. pololetí.

Ad 6. NOVINKY: Od září příštího školního roku, bychom jako škola měli přejít na elektronické žákovské knížky. Momentálně procházejí naše webové stránky rekonstrukcí, máme upravené logo školy – vše by mělo být v červnu hotové a od září v provozu.

ZÁPISY: I v letošním školním roce budou probíhat zápisy do ZŠ, MŠ, LMŠ (vznik v září) a DS online. Již probíhají předzápisy. Zápisy ovlivňuje spádovost – seznamy dostává škola. Budou probíhat zkoušky do třídy s rozšířenou hudební výukou – rezervační systém.

Den otevřených dveří – online, proběhl dobře.

V současné době běží online výuka i v PT, MŠ i LMŠ, protože je povinná desetiletá školní docházka.

IZS – na Praze 7 jsou nyní otevřeny 2 školy pro děti rodičů zaměstnaných v záchranném systému a úředníků (ZŠ Tusarova a FZŠ Umělecká). Na naší škole jsou děti rozděleny do 2 skupin -MŠ menší děti a ŠD – děti školního věku, zajišťujeme distanční výuku (každé dítě jiný čas).

OČKOVÁNÍ: Máme 85% proočkovanost učitelů a zaměstnanců školy. Zároveň pan ředitel poděkoval zřizovateli za pomoc při opatření roušek a respirátorů pro zaměstnance školy (vzkaz přes členy školské rady z řad zřizovatele).

STRAVOVÁNÍ: Školní jídelna vaří obědy pro děti IZS a zároveň pro děti s distanční výukou.

ROZŠÍŘENĚ VEDENÍ: Schází se každý týden a společně se všechna střediska podílí na chodu celé školy.

Máme 98 zaměstnanců a z toho 25 zaměstnanců dojíždí mimo okres – nutnost pro všechny připravit potvrzení o zaměstnání, roční vyúčtování daní – vše připravuje ředitel školy.

OČKOVÁNÍ SENIORŮ: Mělo by probíhat ve volebních místnostech ve škole – hned se přihlásilo 20 dobrovolníků z řad učitelů s pomocí.

V této době, kdy školu nenavštěvují děti, provádíme opravy, lakování dveří, aj.

FKSP p. ředitel prostudoval směrnice FKSP a naskytla se možnost nabídnout učitelům jednotné sportovní oblečení s logem školy.

20. února v Lidových novinách vyšel článek doplněný obrázky naší školy od profesora historika – v roce 1904 byla škola vyhlášena jako nejkrásnější škola rakousko-uherské monarchie.

Sportovní oblečení, batohy, kšiltovky, lahve na pití a další předměty s logem školy byly nabídnuty i žákům. Není to považováno za uniformu, ale nenásilnou formou se takto utváří hrdost ke škole.

REVITALIZACE pozemku v okolí školy – ulice Gertsnerova s napojením do ulice Umělecká.

Dohovořili jsme se s p. Turnerovou a p. Knitlem na konzultaci a spolupráci nad plány a konečnou úpravou nejbližšího okolí školy. Městská část jedná i s p. Jurkovičovou na vystavění pomníku věnovanému hudební výchově a Pavlu Jurkovičovi – hudební nástroj

Pan Knitl, který se aktivně účastnil na tvorbě LMŠ, nabídl pomoc k dokončení připraveného plánu, k vytvoření a upravě zeleně v okolí školy v ulici U Studánky. Tento projekt je již vypracovaný paní architektkou a nyní nám členové školské rady z řad zřizovatele nabídli pomoc s prosazením na jednáních radnice. Jde o úpravu zeleně, cestičky – koordinátorkou tohoto projektu je p. Zelená (učitelka PT). Prosadit tento projekt se snažíme delší dobu, ale bezúspěšně. Pomoc z městské části, která nám byly nabídnuta, by nám velice pomohla.

Paní Turnerová přislíbila lobovat za naši školu na jednáních městské části.

Všichni členové školské rady se budou operativně scházet dle potřeby a situace.

 

Závěr: Celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře.

Jednání online začalo 16.15 hod. a konec byl 17.20 hod.

 

ZÁPIS PROVEDLA: Marcela Nájemníková

 

 

ZÁPIS OVĚŘILA: Marcela Vodolánová