Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

28.6.2019

ŠKOLSKÁ RADA
při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky
Umělecká 850/8, Praha 7

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
28. 06. 2019

Přítomni:  Mgr.Miroslava Müllerová, p.Magdalena Hodková, p. Marcela Nájemníková, p. Marcela Vodolánová, p.Eva Krbečková, p. Marie Richterová.

Omluven: p. František Vosecký

Host:  Mgr. Bohumil Kettner – ředitel školy

Program:
1) Zhodnocení uplynulého šk. roku, personální změny
Odchod do důchodu p. zástupce Z. Kodýtka, p. učitelky Ernstové, p.učitelky Hložkové,nábor nových učitelů. Jmenování nového zřš pro 2.stupeň Mgr. Pavla Machovce
2) Ukončení školního roku 2018/2019
Ředitel školy – Mgr. Bohumil Kettner přednesl zprávu o průběhu a řádném ukončení šk. roku 2018/2019.
3) Příprava nového šk.roku 2019/2020
Členové ŠR byli informováni o přípravách zahájení nového šk. roku.
Úprava ŠVP-3.ročník VÝUKA GOLFU
- plánované opravy během letních prázdnin
- diskuse o školním dvoře a vypsání grantu na renovaci
- změny v  pedagogickém sboru včetně zdůvodnění
- zvýšený počet žáků oproti šk.roku 2018/2019
- provoz LETNÍ ŠKOLKY – 5.rok provozu
- plánované akce během šk.roku
- zodpovězení veškerých otázek
4) Diskuze
V diskuzi vystoupili všichni přítomné členové ŠR – přítomní se vrátili k bodu o renovaci prostor kolem školy, oslovení MČ o finanční přispění ke zlepšení prostor k volnočasovým aktivitám.
Velmi kladně bylo hodnoceno pokračování (5.rokem) v provozu LETNÍ ŠKOLKY pro všechny děti MČ P7.

Přítomní členové ŠR vyjádřili souhlas s přednesenými zprávami a poděkovali za velmi povedený šk.rok 2017/2018.

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová
předsedkyně ŠR
Příloha: Podpisový arch přítomných