Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výsledky zápisů

Datum konání: 24.4. 2021

Popis akce

  Ve dnech 21. a 22. dubna proběhly zápisy do přípravné třídy a prvních tříd školního roku 2021/2022. Rádi bychom poděkovali všem rodičům a dětem, kteří předzápisem a zápisem projevili zájem o naši školu.

  Po talentových zkouškách se nám již rýsuje obsazení 1.A - třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Seznam přijatých žáků uveřejníme přibližně v polovině příštího týdne, tedy pravděpodobně ve středu 28.4.2021 na našich stránkách a na vývěsce před školou.

  Přijetí žáků do zbývajících prvních tříd a třídy přípravné bude ještě předmětem jednání ředitelů základních škol MČ Praha 7, které by se mělo konat 6.5.2021. Při něm se musí zohlednit řada důležitých faktorů - spádovost, preference, sourozenci atd. Seznamy přijatých žáků tak budou připraveny ke zveřejnění kolem poloviny měsíce května. I s nimi vás seznámíme stejným způsobem jako u "hudební" třídy.

  V souladu s nařízeními GDPR budou v seznamech přijatých žáků zveřejněny pouze kódy, které jste obdrželi při elektronickém předzápisu, popř. při zápisu, proto si je, prosíme, uchovejte v paměti nebo poznámkách.

  Doufáme, že valnou většinu zájemců o naši školu potěšíme kladným výsledkem zápisu, a už nyní se těšíme na shledání s nimi v příštím školním roce.

  Vedení a zaměstnanci ŠKOLY POHODY

       

» Vrátit se na předchozí stránku