Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výuka od 10.5.2021

Datum konání: 7.5. 2021

Popis akce

Podle nařízení vlády probíhá od pondělí 3. května 2021 prezenční výuka také na II. stupni ZŠ, a to opět rotačním způsobem.

ORGANIZACE VÝUKY

V týdnu od 10.5. do 14.5. budou ve škole na prezenční výuce třídy 1. a 2. ročníku + 5.A z I. stupně, které se budou učit podle prozatímních rozvrhů pro prezenční výuku, do kterých byly zařazeny i hodiny Tv.

Ve stejném týdnu se prezenční výuky ve škole zúčastní ze II. stupně třídy 8. a 9. ročníku, které se budou učit podle rozvrhů platných od začátku školního roku s výjimkou odpoledního vyučování, které je prozatím zrušeno (výtvarná výchova, sborový zpěv a pracovní činnosti). Tělesná výchova ve všech třídách bude součástí dopolední výuky.

Výuka bude probíhat v kmenových učebnách, pokud to náplň hodiny a počasí umožní je možná výuka i mimo školní budovu.

Zbývající třídy a ročníky mají od 10.5. do 14.5. distanční výuku.

Pro třídy na distanční výuce jsou rozvrhy výuky částečně upraveny tak, aby bylo možné zajistit souběžnou prezenční i distanční výuku většiny vyučujících. U některých tříd došlo k přesunům vyučovacích hodin, někde byl (zejména na II. stupni) zredukován počet hodin on-line výuky a některé hodiny budou off-line. Věnujte, prosíme, pozornost rozvrhům, které naleznete na našich webových stránkách Rozvrhy od 10.5.2021 .

TESTOVÁNÍ

Pro všechny žáky na prezenční výuce ve škole platí nadále nutnost dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel a zásad i povinnost dvakrát týdně absolvovat antigenní test. Podle rozhodnutí vlády se žáci I. stupně budou testovat jednou za týden (pondělí) a žáci II. stupně dvakrát týdně  (pondělí a čtvrtek).

Absolvování testu je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce!

Žáci bez antigenního testu musí zůstat doma, škola pro ně nebude zajišťovat distanční výuku, pouze jim budou předány pokyny a úkoly pro samostatnou domácí práci.

Antigenní test ve škole nemusí absolvovat ten:

- kdo předloží potvrzení o negativním testu z certifikovaného pracoviště ne starší než 48 hodin

- kdo předloží potvrzení o pozitivním nálezu/prodělání nákazy COVID-19 ne starší než 90 dní

- kdo absolvoval očkování a od aplikování druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (týká se pravděpodobně pouze pedagogů)

Škola může akceptovat použití a výsledek jiného certifikovaného antigenního testu (např. ze slin), pokud jej rodiče pro svoje dítě nebožáci přinesou s sebou a test.použijí během školního testování

V případě pozitivního nálezu v pondělí bude muset žák opustit školu a absolvovat PCR test. Pokud ten bude negativní, může se žák na prezenční výuku vrátit. Činnost zbytku třídy nebude nijak narušena.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek bude školu muset opustit celá třída, žáci vyčkají doma na výsledky PCR testu pozitivně testovaného žáka.

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna zabezpečuje obědy pro všechny žáky na prezenční výuce, kteří se v ŠJ stravují. Tyto žáky z organizačních důvodů na obědy přihlašuje automaticky.

Důležité upozornění pro rodiče: POKUD NECHCETE, ABY SE VAŠE DÍTĚ BĚHEM PREZENČNÍ VÝUKY STRAVOVALO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, NEZAPOMEŇTE MU OBĚDY ODHLÁSIT!!!

Žáci, kteří mají distanční výuku, si mohou oběd vyzvednout a odnést domů. Pro ně platí obrácené upozornění: NEZAPOMEŇTE SI OBĚDY PŘIHLÁSIT!!!

   

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD bude v provozu od 6,45 do 17,30, vyzvedávání dětí v obvyklých časech 13,30 - 14,00 a od 16,00.

Ve školní družině se děti z různých tříd nebudou spojovat do společných oddělení. Ranní družina bude tedy probíhat ve kmenových učebnách jednotlivých žáků.

Abychom omezili narušování výuky, budou třídy chodit na obědy až po vyučování v rámci činnosti ŠD, což platí i pro žáky, kteří do ŠD nechodí. Znamená to, že:

- děti, které se nestravují v ŠJ a nechodí do družiny, budou odcházet domů po vyučování (11,40 nebo 12,35)

- děti, které se stravují v ŠJ, ale do družiny nechodí, budou odcházet domů po obědě (11,40 - 12,30 nebo 12,35 -13,00).

   

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a věříme, že následující dny a týdny proběhnou bez komplikací.

Vaše ŠKOLA POHODY

       

» Vrátit se na předchozí stránku