Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Distanční výuka

Distanční výuka je v souladu s nařízením vlády ukončena 14.5.2021.

Od 17.5. bude na naší škola zahájena prezenční výuka všech tříd podle platných rozvrhů.