Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Informace o provozu ŠD

Provoz ranní ŠD:  od 6.45 do 7.40 hod. (vstup hlavním vchodem pro II. stupeň)

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

13.30 – 14.00 hod. odchod dětí ze ŠD – hlavní vchod pro 1. stupeň / ŠK a 2.B - hlavní vchod pro 2. stupeň. Uzavření obou vchodů ve 14,05 hod.

16.00 – 17.30 hod. odchod dětí ze ŠD – hlavní vchod pro 1. stupeň

Prosíme Vás, abyste zbytečně nenarušovali odpolední program ŠD vyzvedáváním dětí v jinou dobu, než je stanoveno.

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme:

A) Budete-li vyzvedávat své dítě v jiném termínu, než je stanoveno v zápisním lístku, či bude-li ho vyzvedávat jiná osoba, než je uvedena v zápisním lístku, oznamte tuto skutečnost jeho kmenové vychovatelce písemnou formou.

B) Děti, které odcházejí bez doprovodu (samy), budou uvolněny pouze na základě písemné žádosti na zvláštním listu papíru, pokud není tato skutečnost uvedena v zápisním lístku. V žádném případě nelze dítě uvolnit ze ŠD na základě telefonického rozhovoru, SMS či e-mailové zprávy.

 C) Veškeré písemné žádosti musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, způsob odchodu (samo či s doprovodem, popř. s kým), datum a čas odchodu, podpis rodičů.

 

Prosíme o:

- odevzdání řádně vyplněných zápisových lístků do pátku 4.9.2020 (i v případě, že Vaše dítě bude ŠD navštěvovat až od října)

- zaplacení částky 350,- Kč na celý školní rok (tj. cca 1,75 Kč na den) v hotovosti, pokud možno kmenové vychovatelce (peníze do fondu ŠD na nákup potřeb, pomůcek, her, odměn, …)

- pravidelné a včasné placení částky 400,- Kč měsíčně složenkou nebo převodem; možno zaplatit celou částku za školní rok 2014/15 (tj. 2 000,- Kč); nutno doložit kopie dokladů o platbách kmenové vychovatelce; číslo účtu 51-2728930277/0100, variabilní symbol: 8888, příjmení žáka a třída

- přinesení 1 balení papírových kapesníků a 1 vlhčených ubrousků

- doporučujeme dát dětem oblečení (popř. obutí) na odpolední činnosti venku.

 

Mobilní telefon do ŠD: 724 587 915  

 

 

Upozornění vedení školní jídelny - Obědy je nutné mít zaplacené do 25. dne předchozího měsíce, pouze v tom případě bude čip aktivovaný od začátku měsíce.