Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme tyto zájmové kroužky:

Míčové hry 1. tř. (p.uč.Jakubčíková) - pondělí 13,30 - 14,15 (cena 750,-)

Míčové hry 1. tř. (p.uč.Jakubčíková) - pondělí 14,15 - 15,00 (cena 750,-)

Míčové hry 2. a 3. tř. (p.uč.Levý) - úterý 14,30 - 15,30 (cena 750,-)

Míčové hry 2. a 3. tř. (p.uč.Bytešníková) - čtvrtek 14,00 - 15,00 (cena 750,-)

Míčové hry 4. a 5. tř. (p.uč.Levý) - čtvrtek 14,00 - 14,45 (cena 750,-)

Míčové hry 4. a 5. tř. (p.uč.Levý) - čtvrtek 14,45 - 15,30 (cena 750,-)

Míčové hry II. st. (p.uč.Řezáč) - čtvrtek 7,00 - 7,45 (cena 750,-)

Ateliér 1. tř. (p.uč.Zelená) - úterý 13,00 - 14,30 (cena 1150,-)

Ateliér 1. tř. (p.uč.Zelená) - úterý 14,30 - 16,00 (cena 1150,-)

Ateliér 2., 3., 4. tř. (p.uč.Machovcová) - čtvrtek 14,15 - 16,00 (cena 1150,-)

Logopedie (klin.log.M.Barešová) - středa 14,15 - 15,00 (cena 1200,-)

Francouzština (p.uč.Krbcová) - pondělí 14,15 - 15,00 (cena 1000,-)

Keramika (p.Sagač) - pondělí 13,30 - 15,00 (cena 1200,-) 

Keramika (p.Sagač) - pondělí 15,05 - 16,35 (cena 1200,-) 

Keramika (p.Sagač) - úterý 13,30 - 15,00 (cena 1200,-) 

Keramika (p.Sagač) - středa 13,30 - 15,00 (cena 1200,-) 

Keramika (p.Sagač) - středa 15,05 - 16,35 (cena 1200,-) 

Keramika (p.Sagač) - čtvrtek 13,30 - 15,00 (cena 1200,-) 

Gymnastika (p.uč.Endrisová) - úterý 14,30 - 14,45 (cena 600,-)

Gymnastika (p.uč.Endrisová) - pátek 14,30 - 14,45 (cena 600,-)

Kytara (p.uč.Nájemníková) - úterý 16,00 - 16,45 (cena 750,-)

Šachový kroužek (p.Vávra) - řtvrtek 13,45 - 14,30 (cena 1200,-)

 

Činnost kroužků bude zahájena v říjnu. Prosíme zájemce, aby se přihlásili u jednotlivých lektorů, popř. u třídní učitelky.