Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Okénko ředitele

Vážení rodiče našich žáků,

především Vás co nejsrdečněji zdravím a v příloze Vám posílám dopis, abyste věděli, co se na škole, kam chodí Vaše dítě, děje.

Máme za sebou delší nelehkou dobu, distanční výuka nám, pedagogům, nikdy nemůže plně nahradit prezenční výuku, kdy jsme dětem tváří v tvář.

Ale věřme, že se situace začne obracet k lepšímu a naše ŠKOLA POHODY se co nejdříve opět zaplní dětmi a z jejích oken bude slyšet smích...

Věřte mi, že nám tu děti strašně chybí...

Berte prosím tento dopis jako snahu o vzájemnou informovanost, tato doba více než kdy jindy vyžaduje velkou míru pochopení, tolerance, empatie.

Přeji jen klidné a milé dny

Váš

Bohumil Kettner

ředitel FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky

 

Dopis pana ředitele rodičům