Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření 2020/2021

Vzhledem k současné zdravotní situaci vydalo MŠMT ve spolupráci s MZ manuál pro základní školy, který obsahuje řadu nařízení a doporučení k zabránění šíření epidemie onemocnění Covid-19.

Naše škola musela na základě manuálu přijmout řadu opatření, které více či méně zasahují do každodenního života a práce školy na všech úrovních. I když se Vám i nám některá opatření mohou zdát až příliš omezující, věřte, že je zavádíme v zájmu ochrany zdraví všech žáků i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků.

V průběhu času se některá opatření mohou měnit, rušit, nebo přidávat v závislosti na vývoji situace a barev na epidemilogickém semaforu. O všech změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Vedení a pracovníci ŠKOLY POHODY