Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Prevence

Každoročně na naší škole probíhá Minimální preventivní program protidrogové prevence 

a prevence rizikového chování.

 

Školní metodička prevence   :  Mgr. Radka Hadravová, Mgr. Jana Topičová

Složení preventivního týmu : Mgr. Mirka Müllerová

                                         Mgr. Táňa Hejcmanová

                                         Mgr. Pavel Machovec

                                         p.as. Lucia Džananovičová

                                         Bc. Anežka Chadimová

                                         

Umístění školy :

   Škola je umístěná v klidném prostředí v těsném sousedství Stromovky. Doprava je zde řídká, omezená jednosměrnými ulicemi. Blízkost parku Stromovka umožňuje dětem ve školní družině provádět velkou část činnosti venku. Také ji využíváme při výuce výchov a biologie.

  

Filosofie školy : Škola pohody

 

   Základním cílem Minimálního preventivního programu (MPP) je dát dětem (i jejich rodičům) informace o nebezpečí návykových látek, ale i nebezpečí rizikového chování. Snažíme se vést žáky ke správnému sebehodnocení, sebevědomí, k zvládání stresu, k dovednosti umět vyřešit své problémy, vytvářet protidrogové postoje a odolávat nabídce drog. Učíme je, na koho se mohou popřípadě obrátit o pomoc. MPP se týká i širší oblasti – zdravý životní styl, šikana, osobní bezpečí, atd.

   Při monitoringu tříd v zavedených programech a z výsledků anketních otázek zjišťujeme případné rizikové chování v určitých třídách. Jednak špatné vzájemné vztahy, zkušenosti a experimentování s alkoholem, cigaretami, nebo marihuanou mimo školu. Další zaznamenaný problém v některých třídách jsou děti, které nemají žádné vazby se spolužáky. Proto budeme v našich programech pokračovat a rozšíříme je o další aktuálně potřebné projekty.

   Cílovou skupinou jsou žáci 1. – 9. tříd, celkem 598 žáků.

   Kromě organizací zmíněných u konkrétních bodů programu se naše škola zúčastňuje různých zajímavých besed a programů podle nabídky v průběhu školního roku.

   Spolupracujeme s: - orgány zřizovatele,

                               - odborem školství,

                               - protidrogovou koordinátorkou Prahy 7 Bc. Petrou Šundovou,

                               - PPP pro Prahu 7 a 8, Dr Vítová a Mgr. Budíková

                               - PPP pro Prahu 7 a 8, PhDr. Iva Světlá - obvodní metodik prevence

                               - Městskou policií Praha 7,

                               - Českou policií hl. m. Prahy