Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Návrh rozpočtu 2020 a výhled 2021-2022

  Skutečnost rok  Skutečnost rok  Návrh rozpočtu  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
  2018 1-9/2019 Očekávaná skutečnost  2019 2020 2021 2022
Výnosy             
Příspěvek zřizovatele  7 706 611,00 6 266 564,00 9 217 400,00 9 617 400,00 9 620 000,00 9 650 000,00
Příspěvek ÚSC vč. OPPPR 1 622 186,00 985 298,00 2 854 700,00 2 855 000,00 2 860 000,00 2 870 000,00
Příspěvek státní rozpočet školství  37 989 326,00 32 903 252,00 46 475 200,00 53 652 000,00 55 000 000,00 57 000 000,00
Příspěvek st.rozp.škol. ŠABLONY 854 606,00 520 716,00 1 034 400,00 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00
Ostatní výnosy hlavní činnost  6 193 534,00 5 453 380,00 7 085 600,00 7 100 000,00 7 120 000,00 7 150 000,00
Ostatní výnosy doplňková činnost  1 236 380,00 834 547,00 1 249 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
Celkem výnosy  55 602 643,00 46 963 757,00 67 916 300,00 76 017 400,00 77 393 000,00 79 463 000,00
             
Náklady             
Osobní náklady  40 738 150,00 35 975 208,00 51 910 400,00 59 087 000,00 60 435 000,00 62 435 000,00
Odpisy  535 738,00 352 986,00 470 648,00 497 000,00 500 000,00 520 000,00
Ostatní náklady hlavní činnost 13 864 850,00 10 385 690,00 15 059 252,00 15 948 400,00 15 973 000,00 16 023 000,00
Ostatní náklady doplňkové činnosti  226 843,00 132 333,00 246 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Náklady celkem 55 365 581,00 46 846 217,00 67 686 300,00 75 782 400,00 77 158 000,00 79 228 000,00
             
Zisk/zráta 237 062,00 117 540,00 230 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00
Počet zaměstnanců 2020:  99            
             
V Praze dne:  29.10.2019         Vyvěšeno:  
zpracoval: Jiří Caha   Za příspěvkovou organizaci      
    statutární zástupce:         
pozn.: - navýšení rok 2020 přísp.zřizovatele o 400 000.- provoz LŠ        
           - navýšení rok 2020 přísp.MŠMT o 10% platy 4 570 000.- + 2 607 000.- na platy LŠ