Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna pokračuje v provozu za přísnějších hygienických opatřeních.

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Od 18.11.2020 je knihovna otevřena každé pondělí a čtvrtek od 10,45 do 12,00 hod.

 

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

Prosíme o VRÁCENÍ KNIH vypůjčených z knihovny do 19. června 2021. DĚKUJEME!!

 

Na červen knihovna připravila tyto akce:
 
1) Čtenářský klub:
- pokračování techniky čtení a psaní s přednesem
- čtení s porozuměním - společná četba "Záhady obřího zubu" (vyhledávání informací v textu, individuální četba - výběr různých literátrních žánrů + otázky k přečtenému textu
- rozvíjení slovní zásoby - co znamená, když se řekne ...
 
2) Klub zábavné logiky a deskových her:
- Zábavná logika - luštění křížovek a osmisměrekl - ztracená slůvka, dokonči, doplň ...
- deskové hry - úvod do hry šachy a hry podle výběru dětí
 
3) První návštěva knihovny - seznámení s knihovnou pro ŠD