Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výzva č.49

Kdybyste někdy narazili na tento téměř špionážní pojem, tak vězte, že:  

Výzva č.49 je projekt EU - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogickýxh pracovníků škol a komunitní aktivity. realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky, budou také probíhat komunitní a tematická setkání s rodiči žáků školy.

Realizace projektu byla zahájena 1.1.2020 a ukončení projektu je naplánováno na 31.12.2021.