Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Učitelé

Mgr. Bohumil Kettner


Vyučované předměty: ředitel školy, občanská výchova - 8., 9.ročníky

Bohumil Kettner má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Miroslava Müllerová


Vyučované předměty: zástupkyně ředitele pro I.stupeň, český jazyk

Miroslava Müllerová má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Pavel Machovec


Vyučované předměty: zástupce ředitele pro 2.stupeň, matematika, pracovní činnosti

Pavel Machovec má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Helena Bláhová

Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3.B

Bc. Markéta Berousková

Vyučované předměty: vychovatelka ŠD

Ivana Brunová

Vyučované předměty: asistentka pedagoga

Hana Bytešníková

Vyučované předměty: asistentka pedagoga

ing. Jana Cogan


Vyučované předměty: matematika, fyzika, výtvarná výchova

Jana Cogan má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Adriana Colombo

Vyučované předměty: vychovatelka ŠD

Blanka Černá


Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2.C

Blanka Černá má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 »