Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zápisy 2021

  Elektronické předzápisy budou probíhat od 15.3.2021. Zápisy pro školní rok 2021/2022 se konají 21.4. a 22.4.2021 od 14,00 do 18,00 hod. Pro rodiče budoucích prvňáčků uveřejňujeme:

Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníků a do přípravných tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 7 pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol č.17/2016 ze dne 24.11. 2016 stanovuje ředitel Základní školy ve školském obvodu Praha 7, kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

 
Přijímání do 1. ročníku základního vzdělávání:
- Děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31. 8. 2021)
- Děti s odkladem povinné školní docházky (7 - 8 Iet mezi 1. 9. 2021 a 31. 8. 2022)
- Pětileté děti (6 let po 1. 9. 2021) s doporučením ŠPZ / PPP.
 
Přednostně budou přijímáni uchazeči:
s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy městské části Praha 7.
 
V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přjjat uchazeč:
1. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
2. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7.
3. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1.- 8. ročníku).
4. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
5. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.
 
V případě rovnosti kritérií se o volná místa transparentně losuje.
 
Přijímání do přípravné třídy základní školy (šk.rok 2021/2022):
 
V souladu s § 47 odst. 2 školského zákona o zařazování do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Doporučená kritéria:
- Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
- Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
- Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
- Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházny s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 
Odklad povinné školní docházky:
Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP a od dětského lékaře. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Podepsán: Mgr. Bohumil Kettner, ředitel FZŠ PedFK a MŠ U Studánky, Umělecká 8, Praha 7