ZÁPIS školní rok 2023/2024 přípravná třída

Datum konání: 20.03.2023Elektronická evidence k zápisům
do přípravné třídy bude přístupná  20.3. - 31.3. 2023 od 8:00 do16:00 hodin.

na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/fzsumelecka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4250.

 

Abychom se vyhnuli následným komplikacím a opakovaným registracím, prosíme vás o pozorné a přesné vyplnění požadovaných údajů (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresa bydliště, zdravotní pojišťovna atd.). V předchozích letech byly nejčastější problémy u těchto údajů:

OBEC: Praha

ČÁST OBCE: Holešovice, Letná, Bubeneč ...

MĚSTSKÁ ČÁST: Praha 7

 

 

Čas registrace neurčuje pořadí nebo přednost zapisovaných dětí při přijímání na školu!

 

 

Prezenční zápisy proběhnou ve dnech 12.4. a 13.4. 2023 v době od 14:00 - 18:00 hod. (termín si vyberete při elektronickém předzápisu).

 

K zápisu se dostavte ve Vámi vybraném termínu, s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ pro děti s odkladem ŠD,  žádost o přijetí do přípravné třídy, zápisový lístek,  vyplněnou žádost + zprávu z PPP a od ošetřujícího lékaře.

Uvedené dokumenty najdete na https://fzsumelecka.cz/zs/dokumenty-ke-stazeni

 Zápis může vyřizovat pouze zákonný zástupce dítěte. 

Těšíme se na vás i děti u zápisu.

 

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

Termín: 7. a 8.6.2023, vždy od 15,00 do 17,00.

Místo konání: Radnice MČ P7 - U Průhonu 38, Praha 7

Platí pouze pro děti se statusem uprchlíka.

 

 

 

 

 Kritéria pro přijímání dětí najdete v sekci Pro zájemce

 

Děkujeme vám o váš zájem o naši přípravnou třídu.

 

 .