Jsou tady prázdniny

Datum konání: 01.07.2022


Rozdáním vysvědčení skončil ve čtvrtek 30. června školní rok 2021/2022. Ve skutečnosti sice skončí až 31. srpna, ale pro drtivou většinu žáků, rodičů i pedagogických pracovníků je tím "zlatým" poslední červnový den.

 

Také tento školní rok přinesl řadu radostných a příjemných událostí a chvil, ať už úspěchy našich žáků ve sportovních a uměleckých soutěží, zajímavé výlety a exkurze, ozdravné pobyta atd.

 

Bohužel jsme zaznamenali ale i dost nepříjemných komplikací a problémů - další vlna koronavirové krize na podzim a s ní související časté omezování výuky, karantény a distanční výuka, na jaře pak události na Ukrajině, které sice v prvních měsících nezasáhly přímo školu, ale výrazně ovlivnily životy nás všech stejně jako následný růst inflace a cen.

 

Ve škole jsme přivítali adaptační skupinu dětí z Ukrajiny a jejich paní učitelky, několik žáků jsme již zařadili i do kmenových tříd v rámci běžné výuky. Poslední měsíc školního roku se pak nesl ve znamení zápisů ukrajinských žáků do základních a mateřských škol, do kterých tyto děti nastoupí od 1. září. Také naše škola, i přes téměř naplněnou kapacitu, zapsala do každého ročníku několik nových žáků a všichni jsme zvědaví, jak se jim i nám povede spolupráce a učení v příštím školním roce.

 

Kromě běžných oprav a úprav učeben nás o letošních prázdninách čekají další velké akce:

- od 11.7. poběží pět turnusů Letní školky  

- v celé budově dojde k instalaci teplotních čidel a výměně ventilů na topných tělesech

- ve 3. patře spojením fyzikální laboratoře a přilehlého kabinetu vznikne nová kmenová učebna

- v mezipatrech na schodištích bude pokračovat výměna podlahové krytiny

 

V tomto výčtu by se dalo určitě ještě pokračovat, ale místo toho radši popřejeme všem žákům, stávajícím i těm již bývalým, krásné a pohodové prázdniny plné úžasných zážitků, cest a setkání. Stejné přání míří samozřejmě také ke všem rodičům a zaměstnancům školy.

 

Ať se v září všichni sejdeme ve ŠKOLE POHODY!