Přihlášky na SŠ

Datum konání: 10.11.2021


Informace pro žáky 5., 7. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce ohledně přihlášek na gymnázia a střední školy- v souvislosti s covidovou situací doporučujeme sledovat stránky MŠMT a aktuální prohlášení vlády

- přihlášky vyřizují zákonní zástupci ve spolupráci s třídním učitelem (obě strany se dohodnou na způsobu vyplňování - buď na vytištěném „papírovém“ formuláři, nebo elektronicky)

- mohou se podávat dvě přihlášky, pořadí škol na přihlášce určuje datum přijímací zkoušky, ne preference, proto obě přihlášky jsou vyplněny stejně

- formuláře přihlášek si rodiče mohou stáhnout a pak vytisknout ze stránek gymnázia,nebo střední školy, kam budou přihlášku podávat (většinou je školy nabízejí), nebo ze stránek MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- elektronický editovatelný formulář přihlášky je na stránkách www.cermat.cz,kde jej lze stáhnout (vyplnit, uložit) a pak poslat elektronicky třídnímu učiteli, který doplní známky a průměry a vytiskne jej

- Termíny pro podávání přihlášek na školy:

pro obory s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021

pro obory bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

- 11.2.2022 je poslední termín odevzdání správně vyplněné přihlášky třídnímu učiteli

- od 14.2.2022 do 18.2.2022 je týden, kdy pan ředitel přihlášky potvrdí

- 21.2.2022 je termín, do kterého by měly být přihlášky předány zpět žákům nebo zákonným zástupcům

- zákonní zástupci si zjistí u dané školy, zda je potřeba obstarat potvrzení od lékaře na přihlášku a zařídí se dle pokynů

Upozornění! Nezapomeňte nakonec přihlášky podepsat! Přihlášku podepisuje uchazeč i zákonný zástupce!

 

Některé střední školy vyžadují přihlášku ke studiu s QR kódem. Tuto přihlášku mohou použít i ostatní zájemci o studium na střední škole nebo víceletém gymnáziu.

Kompletně vyplněnou přihlášku vám prostřednictvím Bakalářů můžeme ve škole zajistit.

V případě zájmu kontaktujte třídní učitelku/třídního učitele, které/mu předáte:

- přesný název, adresu a IZO školy, na kterou se hlásíte, 

- číslo oboru (oborů), na které se hlásíte.

 

Jakmile se žák, resp. zákonný zástupce dozví o přijetí, odevzdá na příslušném gymnáziu nebo střední škole zápisový lístek.

- zápisový lístek obdrží žáci 9.tříd spolu s pololetním vysvědčením

- ostatní žáci (5. a 7. třída) si vyzvednou zápisový lístek u příslušného zástupce ( p. z. Müllerová a p. z. Machovec) ihned po informaci o přijetí

 

Přeji všem hodně štěstí a zdraví a v případě nejasností se na mne obraťte: hejcmanova@fzsumelecka.czMgr. T. Hejcmanová, výchovná poradkyně