Primární prevence

Datum konání: 01.09.2022


Program minimální primární prevence probíhá na naší škole již řadu let, v tomto školním roce pod vedením Mgr. Miroslavy Mullerové na I. stupni a Mgr. Pavla Machovce na II. stupni a ve spolupráci s Policií ČR, PROSPE z.s. a dalšími subjekty.

Program prevence 2022-2023