v54

Datum konání: 30.11.2021


FZŠ PedF UK a Lesní mateřská školka Bobulka se zapojily do projektu Výzva 54, který se zabývá pomocí žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) s využitím dvojjazyčných asistentů pedagoga. Věříme, že zkušenosti, které při spolupráci na tomto projektu získáme nám umožní rychlejší a bezproblémové zapojení žáků s OMJ do výuky i života nejenom ve škole.

OP PPR