Zápisy 2024

Datum konání: 10.04.2024


Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o zápis na naši ŠKOLU POHODY.

 

Vzhledem k blížícímu se termínu prezenčních zápisů připomínáme dokumenty nutné ke zdárnému a rychlému průběhu jednnání.

 

Zápisy se budou konat ve dnech 10. a 11. dubna 2024. K zápisu přineste rodný list dítěte (nebo občanský průkaz dítěte, máte-li ho vystavený), občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí. Oba dokumenty si můžete stáhnout zde:

Zápisový lístek

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí - přípravná třída

 

Pokud máte zájem o třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy, přihlašte se na talentovou zkoušku na adrese https://fzsumelecka.reenio.cz/cs/ (do úterý 9.4. odpoledne). Možnost přihlášení k talentovým zkouškám bude také během zápisu.

Talentové zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12.4.2024 v aule školy.

 

O výsledcích zápisu budete informováni 10. května na dvou veřejně dostupných místech – webové stránky www.fzsumelecka.cz a nástěnka před hlavním vchodem do budovy.

 

 

K povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se zapisují všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. 2024 šest let věku.

 

 

Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší při zápisu, lhůta k dodatečnému projednání končí 31. 5. 2024.

 

 

Školu pro zápis dítěte si můžete vybrat podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí.

Kritéria přijetí

Spádovost