Zápisy proběhly

Datum konání: 10.04.2024


Ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna se konaly prezenční zápisy do prvních tříd a přípravné třídy školního roku 2024/2025.

 

Po jejich skončení máme zapsáno 104 dětí do prvních tříd a 25 dětí do přípravné třídy.

 

Následovat bude společné jednání ředitelů škol a rozhodovací řízení o přijetí jednotlivých dětí. 

 

Výsledky zápisů na naši školu budou zveřejněny 10. května 2024 na webových stránkách a na nástěnce před školou.