Adaptační skupina

Datum konání: 08.04.2022


Od pondělí 4. dubna je na naší škole umístěna adaptační skupina dětí z Ukrajiny, do které je zařazeno 17 dětí ve věku od 6 do 14 let.

 

Hlavním úkolem této skupiny je seznámit děti s naším městem a školou a hlavně postupně je učit českému jazyku. V rámci takto cílených aktivit holky a kluci navštívili Národní technické muzeum, kde kromě prohlídky expozic vyzkoušeli i svoji dovednost u drobných řemeslných aktivit.

 

Kromě dětí v adaptační skupině je na naší škole již několik ukrajinských žáků zařazeno do běžných tříd a zúčastňují se výuky podle rozvrhu se svými českými spolužáky.