Školská rada

Datum konání: 10.10.2022


Ve školním roce 2021/2022 jsou členy školské rady:

a) zástupci pedagogických pracovníků: Miroslava Müllerová, Marcela Nájemníková, Magdalena Hodková

b) zástupci rodičů: Marcela Vodolánová, Miroslava Barešová, Eva Raisová

c) zástupci zřizovatele: Jiří Knitl, Sylva Svobodová, Johanka Turnerová

 

V září 2021 se konaly volby do Školské rady. Představujeme Vám zvolené kandidátky z řad rodičů.

M. Barešová - předsedkyně ŠR     E. Raisová     M. Vodolánová

 

Na ustavující schůzi Školské rady v lednu 2022 byla přesedkyní ŠR pro další funkční období zvolena Mgr. M. Barešová.

 

Kontakty na členy ŠR

Volební řád ŠR

Jednací řád ŠR

Paragraf 167 a 168

Zápis jednání 14.10.2020

Zápis jednání 15.3.2021

Zápis jednání 14.6.2021

Zápis jednání 4.10.2021

Zápis jednání 17.1.2022

Zápis jednání 9.5.2022

Zápis jednání 10.10.2022-1,  10.10.-210.10.-3,  10.10.-4 

Zápis jednání 22.5.2023 + Prezenční listina

Zápis jednání 9.10.2023 

Zápis jednání 8.1.2024