Balíček pražanům


 

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM 

Milí rodiče,

chtěl bych Vás informovat o možnosti čerpání finančních prostředků pro rodiny, jejichž situace se zhoršila v souvislosti s nárůstem inflace.

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovému žadateli, zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování, čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

O pomoc pro potřebné rodiny žáků ZŠ a MŠ si můžete prostřednictvím školy žádat v termínu od 1. 10 do 20. 10. 2022. 

 

Pro získání podpory je třeba vyplnit příslušnou žádost, a to do 20. října 2022. V případě zájmu o finanční podporu kontaktujte naši sociální pedagožku

Dr. Marianu Hasíkovou (hasikova@fzsumelecka.cz), která Vám podá podrobné informace a pomůže Vám ev. s vyplněním žádosti.

 

Veškeré podrobnosti vč. požadovaných formulářů jsou na stránkách:

https://www.praha7.cz/balicek-pomoci/  

a webu MHMP: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 

Klidné a milé dny

Bohumil Kettner

ředitel školy