Co nás čeká v červnu

Datum konání: 01.06.2022


1. června oslaví jednotlivé třídy se svými třídními učitelkami a učiteli DEN DĚTÍ akcemi „za školou“.


V týdnu od 6. do 10. června čeká třídy 1.A, 2.A a 6.B ŠKOLA V PŘÍRODĚ v Peci pod Sněžkou.


7. června ukončí třída 4.B KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY. 


V úterý 7. června zveme všechny budoucí prvňáčky\ a jejich rodiče do jejich budoucích tříd v přízemí na SETKÁNÍ S PANÍ UČITELKOU, které začne ve 14,30, očekávaný konec v 16,00.


9. června navštíví tříd 5.A a 5.B DIVADLO BRAVO a představení Ronja, dcera loupežníka. Vybraný tým dívek odehraje OBVODNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ. Chlapci svůj turnaj odehrají v úterý 14. června.


10. června navštíví třídy 3.B, 3.C a 5.B veletrh SVĚT KNIHY, kde se mimo jiné zúčastní BESEDY S AUTORKOU knižní série Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola Lucií Hlavinkovou, a třída 5.C navštíví NG.


14. června se ke SPANÍ VE ŠKOLE uloží třída 5.C.

 

Ve středu 15. června se hraje OBVODNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU smíšených družstev 9. tříd a třída 2.B navštíví BOTANICKOU ZAHRADU.

 

15. června se od 17,00 hod. koná v aule AKADEMIE hudebních tříd a přípravné třídy, na kterou zveme všechny rodiče, příbuzné a kamarády vystupujících žáků.


16. června si třída 9.B prohlédne LIBEREC a jeho ZOO.

 

17. června po delší pauze přiletí DRAVCI DO ŠKOL – přednáška o dravých ptácích, jejich záchraně a odchovu v zajetí s řadou ukázek.


Na SAFARI do Dvora Králové se 20. června vydají třídy 4.A a 5.B, třída 6.A vyrazí na EXKURZI DO ČT. 

 

V úterý 21. června si třídy 7.A, 8.B a 9.A projdou pražskou ZOOLOGICKOU ZAHRADU a školní družina navštíví DĚTSKÝ PARK v Tuchoměřicích. 


Na 22. června je naplánována PEDAGOGICKÁ RADA, která zhodnotí průběh 2. pololetí a prospěch i chování žáků. Třídy 3.B a 4.B navštíví RUDOLFINUM a třída 2.B si zahraje LASER GAME.


23. června se ke SPANÍ VE ŠKOLE uloží děti z 5.B.


Od 24. do 29. června je naplánována ŠKOLA V PŘÍRODĚ pro třídy 1.B a 1.C, 2.B a 7.B.


27. června se třída 5.B projede PARNÍKEM PO VLTAVĚ a rozloučí se tak symbolicky s prvním stupněm a paní učitelkou Jakubčíkovou.


29. června se třída 3.B zúčastní workshopu v NG a v 17 hodin začne v aule školy ROZLUČKA DEVÁTÝCH TŘÍD.

 

Ve čtvrtek 30. června předáním vysvědčení slavnostně UKONČÍME ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.