Den dětí

Datum konání: 01.06.2022


Středa 1. června patří již tradičně dětem a jinak tomu nebylo ani letos. Děti strávily dnešní den se svými třídními učitelkami a učiteli, každá třída měla svůj vlastní program. Třídy 4.C, 7.A a 7.C svůj program zahájily již v úterý, kdy se uložily ke spánku ve škole.

 

Odpoledne patřilo školní hřiště dětem ve školní družině, pro které paní vychovatelky připravily řadu her a soutěží.