Digitalizujeme školu

Datum konání: 13.03.2024


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 

- k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového (distančního) studia

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávavacích programů v oblasti IT

 

 

Fotogalerie