Disko ples

Datum konání: 26.05.2023


V pátek 26. května v podvečer se v aule naší školy konal první DISKO PLES s podtitulem UMĚLECKÁ 2023 - HOLLYWOOD. S nápadem na jeho uspořádání přišla děvčata ze sedmých tříd a přes řadu problémů s organizací a přípravou se jim za pomoci pedagogů a zaměstnanců školy, rodičů i spolužáků podařilo připravit akci, která svým průběhem a výsledkem naznačila velký potenciál a pravděpodobnost dalších pokračování. 

 

Největší poděkování patří beze sporu jednomu z rodičů, a to konkrétně panu Šimkovi, bez jehož zapojení a práce by se celý ples těžko podařilo uspořádat. 

 

Krátce a stručně - ples se vydařil. Více netřeba dodávat, vše říkají připojené fotografie.