Dny IZS

Datum konání: 20.09.2023


Ve dnech 20. - 22. září se konaly DNY IZS, které žáky škol MČ Praha 7 seznámily s činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a poučily je o správném jednání a chování v rizikových situacích.

 

Do Holešovické tržnice se na akci Malý záchranář z naší školy vypravily druhé a čtvrté třídy, na Výstaviště na akci Budoucí hrdina zamířily šesté a deváté třídy. Za všechny účastníky dáme slovo paní učitelce Janě Egartové, třídní učitelce 4.A:

 

"Žáci druhých a čtvrtých tříd naší školy se zúčastnili Dnů IZS v Holešovické tržnici.

   V jednotlivých stanech byli zábavnou, ale výstižnou formou poučeni o bezpečnosti na silnici od měststké policie i Policie ČR. Vyzkoušeli si umělé dýchání a vyslechli rady hasičů. Žáci měli možnost nasadit si i masku, kterou by dostali, kdyby u nich v pkoji vznikl požár.

   Program se všem líbil, vše bylo organizačně skvěle zabezpečeno a děti odcházely s novými vědomostmi."

 

Nezbývá než za tuto akci jejím organizátorům poděkovat a vyjádřit přání, aby tyto získané vědomosti a dovednosti naše děti potřebovaly v životě co nejméně.