Dopis pro rodiče

Datum konání: 29.12.2022


 

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PedF UK a Mateřská škola U Studánky

Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7

IČ: 60435216 tel. ZŠ: 233378694 tel. MŠ: 233374638

e-mail: fzsumelecka@seznam.cz

 

Milí rodiče vašich/našich dětí,

dovolte mi, abych Vám alespoň prostřednictvím tohoto dopisu poděkoval za

spolupráci v letošním kalendářním roce 2022 a vyslovil naději, že minimálně stejně dobrá spolupráce bude pokračovat i v roce následujícím.

Mým skutečným a opravdovým přáním je naplňování cíle, aby se naše

škola, která letos oslavila krásných 120 let od svého založení, stala pro všechny opravdu ŠKOLOU POHODY, aby se v ní především všechny děti

bez rozdílu – cítily dobře.

Ne vždy se vše podaří, ale téměř vždy to závisí na kvalitní vzájemné komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Budu rád, když případné problémy budeme řešit opět v klidu a hlavně společně – ale samozřejmě si přeji, aby jich bylo co nejméně.

Zopakujte svým dětem to, co jim říkám v naší škole - pokud by kdokoliv cítil

potřebu si někdy o něčem promluvit, může kdykoliv přijít – za tř. učitelem

výchovnou poradkyní, zástupci či za mnou…

Nikdy jsem nikoho neodmítnul, ale tohle děti vědí velmi dobře.

 

I tento rok byl pro všechny – nás i Vás – náročný, ale jiné roky už asi nebudou. Velmi si vážím vzájemné spolupráce, nastavené a fungující komunikace. Vím, že někdy jsou na různé věci různé názory, ale to je naprosto legitimní.

Musíme ale společně věřit, že i my i Vy to myslíme dobře – a vše

především ku prospěchu vašich/našich dětí.

Jsme velká organizace, mám na starosti nejen 697 dětí v naší FZŠ PedF UK Umělecká, ale i dalších 150 dětí v MŠ U Studánky, Lesní MŠ Bobulce, DS Panorama… (zaměstnanců mám 104).

I přes vysoký počet se snažím pro všechny – děti i zaměstnance ve všech střediscích - vytvářet klidné, bezpečné, bezkonfliktní prostředí, založené na vzájemné důvěře a smysluplné komunikaci.

 

Když jsem kdysi tvořil ŠVP, dal jsem mu jednoduchý název ŠKOLA POHODY – protože naším společným cílem je výchova zdravě sebevědomého, pozitivně laděného, přátelského, empatického, ale především slušně vystupujícího žáka s úctou k rodičům i ostatním.

Mějme na paměti, že my všichni se s nimi budeme v životě potkávat…

Chci, aby každý žák naší školy si ve svém dalším životě našel takovou práci, kterou bude v životě dělat rád.

Pro sebe - i nás.

Tak, jako ji mám rád třeba já.

 

Upřímně přeji vám všem milé, klidné prožití svátečních dnů v kruhu vám nejbližších a ať už bude ten rok 2023 jakýkoliv - řadu věcí dnes nelze předvídat - buďme k sobě navzájem i nadále slušní a ohleduplní.

Úsměv nic nestojí a zpříjemní každý den.

 

Dovolte mi ještě alespoň pár vět, kterými se osobně řídím:

 

Dělat radost druhým je víc než dělat radost sobě.

Dobré slovo otevírá i nejtvrdší srdce.

Pokud chcete někomu něco milého říct – řekněte to…Přeji NÁM VŠEM úspěšný rok 2023 - hlavně plný vzájemné pohody, spolupráce, tolerance, úcty, pochopení.

Věřme si…

Váš

Bohumil Kettner