Finanční příspěvek na ŠvP

Datum konání: 20.04.2022


Vážení rodiče,

pokud jste ve finanční nouzi, nabízíme Vám malý přehled možností, jak můžete získat finanční příspěvek na školu v přírodě nebo ozdravný pobyt Vašich dětí. Informace nám poskytla paní Mgr. Tereza Rafoth z Odboru vzdělávání a projektového řízení při MČ Praha 7.

 

Možností je několik. 

1) Oslovit Úřad práce, který tyto příspěvky poskytuje v rámci Žádosti o MOP - mimořádnou okamžitou pomoc (https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc). 
Je třeba popsat finanční a sociální situaci rodiny a integrační/vzdělávací/sociální dopady pobytu. ÚP má 30 dní na vyřízení, nicméně většinou postupuje rychleji.
Důležité: 
Je třeba žádat ještě před zaplacením ŠVP! 
Ze školy je nutné doložit popis akce (nejlépe s razítkem), například informace o švp pro rodiče od třídního pedagoga.
Jelikož se jedná o zásadní podporu ve věci sociálního kontaktu dítěte, Úřad práce této žádosti překvapivě často vyhoví. 
 
Pokud rodina není schopná si o příspěvek zažádat sama, může se obrátit pro pomoc na kolegy z Odboru sociálního začleňování (OSZ), 2. patro radnice, U Průhonu 38, pondělí a středa: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 (nebo út, čt a pá po předchozí domluvě). Stačí vyjet výtahem do 2. patra a rovnou klepat na dveře - kolegyně Kornélie Peterková, Tomáš Taich či kdokoliv další z OSZ.
 
 
2) Pokud Úřad práce žádost odmítne, může do procesu vstoupit MČ prostřednictvím Humanitního fondu (https://www.praha7.cz/temata/pomahame/fondy-solidarity/). 
Poradí na výše uvedeném Odboru sociálního začleňování (OSZ).
 
3) V případě, že se jedná o rodiče samoživitele/ku, je možné pro příspěvek kontaktovat také:
Klub svobodných matek sídlící na P7. Pokud odesláno vše v pořádku, vyřídí během pár dní.
 
- Nadaci Agrofert - vyřízení trvá až 90 dní, složitější žádost, motivovaná žadatelka, ideálně žádat o komplexnější podporu zahrnující také školu v přírodě.
 
- Nadaci Women for women - podpora je možná pouze pro samoživitelky, které nadace zahrne do programu celoroční podpory, motivovaná žadatelka.
 
Pro všechny tyto organizace je důležité nějaké doporučení či vyjádření od soc. pracovníka, případně vyjádření ze ZŠ atp. 
 
4) Na školu v přírodě přispívají v současné době také 2 zdravotní pojišťovny: 

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-prirode (1.500 Kč)