FZŠ Umělecká je Světová škola

Datum konání: 28.11.2022


Zapojili jsme se do projektu Světová škola

Projekt Světová škola podporuje začleňování globálních témat do výuky a do dalších školních i mimoškolních aktivit. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy z celé ČR a v letošním roce se zapojí i ta naše.

 

A co si představit pod pojmem “globální témata”? Například pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují.


Začlenění globálních témat, nebo také globální rozvojové vzdělávání, by mělo rozvíjet dovednosti a podporovat vytváření hodnot a postojů tak, aby byli děti v budoucnu schopný a ochotný aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Směřuje k přijetí odpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. 

 

Naší školu bude letos provázet téma Ochrany životního prostředí kolem nás a proto ve spolupráci s organizací ADRA, UkliďmeČesko.cz a dalšími chystáme několik akcí v průběhu celého školního roku. Čeká nás výstava fotografií našich žáků s názvem “Hezké nebo ošklivé?”, zapojíme se do projektu Ukliďme Česko, uspořádáme burzu oblečení a mnoho dalšího. Eva Gunišová a Tereza Myslilová

Fotogalerie